Ove sedmice Pljuskovi, grmljavina, grad

Danas?

euBosniiHercegovinipreovladavatisun?

anosaumjerenomnaoblakom。

Udrugojpolovinidanaseprognoziraja?

irazvojobla?

nostikoji?

euvjetovatilokalnepljuskoveigrmljavinu。

Pljuskovi?

elokalnobitiiobilniuzmogu?

nostgrada。

Vjetarslabdoumjereneja?

ineisto?

nogisjeveroisto?

nogsmjera。

Najni?

ajutarnjatemperaturazrakauglavnomizme?

u10i16,najuguzemljeod16do21。

Najvi?

adnevnatemperaturazrakave?

inomizme?

u24i30,najuguzemljedo32stepena。

Usrijeduprijepodneprete?

nosun?

ano。

PokotlinamauBosniujutarnjimsatima?

ebitidostaniskenaoblake。

Udrugojpolovinidanauve?

emdijeluzemljesuizglednilokalnipljuskoviigrmljavina。

Pljuskovi?

elokalnobitiiobilniuzmogu?

nostgradaVjetarslabdoumjereneja?

ineisto?

nogisjeveroisto?

nogsmjera。

Najni?

ajutarnjatemperaturazrakauglavnomizme?

u10i16,najuguzemljeod16do20。

Najvi?

adnevnatemperaturazrakave?

inomizme?

u24i30stepeni。

Za?

etvrtakmeteoroloziprognozirajuvi?

esun?

anogvremenaprijepodne。

Udrugojpolovinidanaseprognoziraja?

irazvojobla?

nostikoji?

euslovitilokalnepljuskoveigrmljavinu。

Pljuskovi?

elokalnobitiiobilni。

Vjetarslabdoumjereneja?

inesjeverozapadnogsmjera。

Najni?

ajutarnjatemperaturazrakauglavnomizme?

u10i16,najuguzemljeod16do19stepeni。

Najvi?

adnevnatemperaturazrakave?

inomizme?

u25i30stepeni。

Upetakvi?

esun?

anogvremenaprijepodne。

Odsredinedanaseprognoziraja?

irazvojobla?

nostikoji?

euslovitilokalnepljuskoveigrmljavinu。

Pljuskovi?

elokalnobitiiobilniuzmogu?

nostgrada。

Vjetarslabdoumjereneja?

inesjeverozapadnogsmjera。

Najni?

ajutarnjatemperaturazrakauglavnomizme?

u10i16,najuguzemljeod16do19。

Najvi?

adnevnatemperaturazrakave?

inomizme?

u23i28,najuguzemljedo30stepeni。

Booking。